אשפוז בכפייה

אשפוז בכפייה סותר את הזכות הבסיסית של כל אדם – הזכות לחירות. מה אם כן, מצדיק רמיסה של אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר?

  • כשכושר שיפוטו של החולה פגום
  • בשל חוסר יכולת לפרש בצורה נכונה את המציאות
  • כשהחולה מסוכן לעצמו או לאחרים
  • סירוב להיבדק בידי פסיכיאטר

מהו אשפוז בכפייה?

אשפוז בכפייה הינו מונח המיושם על פי רוב כלפי אנשים הסובלים מהפרעות נפשיות, הנגרמות כתוצאה ממחלות, טראומות שחוו, מחלות שמופיעות עם הגיל (כגון אלצהיימר) או אפילו הפרעות אכילה,כגון אנורקסיה. המטרה של האשפוז הינה בראש ובראשונה לטפל במחלתו של האיש ושנית להגן הן עליו והן על הסובבים אותו.

מי מאשר אשפוז בכפייה?

במדינת ישראל השיקול הרפואי גובר על השיקול המשפטי, ולכן פסיכיאטר הינו הסמכות הבלעדית שתחליט על אשפוז בכפייה. חשוב לציין כי החלטתו של הפסיכיאטר לאשפוז כפוי צריכה להביא לידי ביטוי כמה מרכיבים חשובים: הגבלת חירותו של החולה, הטיפול שניתן לו והסכנה שהוא מהווה לעצמו ולציבור. חשוב ביותר להימנע מהרחקה של האיש מביתו ומהקהילה כל עוד הדבר אפשרי. ההוראה בדבר אשפוז בכפייה ניתנת על ידי פסיכיאטר מחוזי, והיא תקפה לשבעה ימים (עם אופציה להארכה לשבוע נוסף). בנסיבות חריגות, גם מנהל של בית חולים פסיכיאטרי רשאי להוציא הוראה כזו, והיא תהיה תקפה ל- 48 שעות.

כיצד מוציאים אל הפועל הוראה לאשפוז בכפייה?

לרוב המשימה מוטלת על אחים מאשפזים של בית החולים הפסיכיאטרי ושוטרים, שיש להם הזכות להשתמש בכוח סביר במטרה להביא את החולה לבית החולים. הפעלת הכוח מתייחסת הן לכניסה לביתו של האיש והן להבאתו הפיזית לבית החולים.

אשפוז בכפייה

אשפוז כפוי לקשישים

אשפוז כפוי לקשישים הינו אחד הנושאים שעלו לכותרות לא אחת, ולאחרונה רווחת טענה חריפה ביותר כי נעשה שימוש ציני בנוהל אשפוז בכפייה במטרה להרחיק את הקשיש מביתו ומהקהילה, לסגור אותו במוסד סגור ולהשתלט על רכושו. חשוב ביותר להדגיש כי יש לבחון כל מקרה לעומק על ידי איש מקצוע מוסמך, ובכל מקרה, הערך העליון הוא חירותו של אדם. בהעדר שיקולים כבדי משקל אין לאשפז אף אדם בכפייה.

אשפוז כפוי במקרים של אנורקסיה

מחלת האנורקסיה היא מקרה בולט שבו החולה אינו מבין כי הוא נמצא בבעיה. עם זאת, התעלמות ממצב החולה עלולה להביאו למצב מסוכן ביותר, ולכן לפעמים מתרחשים מצבים של אשפוז בכפייה בעת מחלת האנורקסיה, כדי להאכיל או לתת עירויים כדי לשמור על חיי המטופלים.