הסתכלות פסיכיאטרית

המונח הסתכלות פסיכיאטרית משמעותו בעצם ביצוע של בדיקת מצב פסיכיאטרי מקיפה למטופל. הרעיון הכללי והעקרוני, הוא להבין לעומק את מצבו הנפשי של הנבדק – להבין מה מתחולל בנפשו, מהן תחושותיו, מה הוא חש כלפי עצמו וכלפי הסובב אותו.

באמצעות ההסתכלות הפסיכיאטרית, ניתן לקבוע לגבי הנבדק כמובן את המשך הטיפול בו אם בכלל – האם האדם יכול להשתלב במעגל החיים הכללי, האם הוא זקוק לטיפול תרופתי, האם יש לשלב גם טיפול פסיכולוגי, האם נדרש גם טיפול רפואי מתחומים האחרים, האם האדם מסוכן לעצמו ולסביבה, האם הוא זקוק לאפוטרופוס, וכיו"ב.

חשוב כמובן להבין את החלקים השונים של ההסתכלות הפסיכיאטרית, ולהבין מה הפסיכיאטר שואל ובודק – וכיצד המטופל מגיב.

אז מה הפסיכיאטר בדוק בהסתכלות?

מהו היחס של המטופל?

אחד הדברים הראשונים שהפסיכיאטר בודק במהלך של הסתכלות פסיכיאטרית הוא היחס של המטופל כלפי הסביבה. המטופלים יכולים להגיב בצורות שונות ומגוונות לעצמם ולבדיקה. ישנם מטופלים שיגיבו באופן ידידותי ומשתף פעולה, ישנם כאלה אשר יפגינו אפאתיות קיצונית, ישנם מטופלים שעלולים להגיב באופן עוין ואף באלימות מילולית ופיזית, וכיו"ב. מכל אחת מצורות ההתנהגות הללו, הפסיכיאטר לומד רבות על המטופל.

הופעתו החיצונית של המטופל

הסתכלות פסיכיאטרית כוללת בחינה מעמיקה של מראהו החיצוני של המטופל. בין השאר, אם המטופל נראה מבוגר מכפי גילו , האם הוא לבוש שונה מהמגדר שלו, האם הוא לבוש באופן שאיננו נראה הגיוני לאור מזג האוויר, האם יש לו הפרעות אכילה, האם הוא נראה מוזנח או מטופח, וכיו"ב.

בחינת מצב הרוח

יש להבדיל בין מצב רוח, לבין המונח הרפואי שמוכנה אפקט. הרעיון מאחורי בחינת מצב הרוח הוא להבין מה חש המטופל בתוכו. כלומר – לשאול אותו כיצד הוא חש – והוא יענה האם הוא חש בסדר, רע, טוב, שמח, אפאתי, וכיו"ב. לעומת זאת האפקט הוא כיצד המטופל נראה מהצד. לעתים במהלך הסתכלות פסיכיאטרית מתברר כי יש פער בין האפקט לתוכן הדברים הנאמרים של המטופל.

הסתכלות פסיכיאטרית

צורת חשיבה ותוכן חשיבה

חלק חשוב בתהליך של הסתכלות פסיכיאטרית הוא בחינת צורת החשיבה ותכון החשיבה. צורת החשיבה מתייחסת למהלכי החשיבה הלוגיים של המטופל – האם החשיבה שלו היא סבירה לאור סיטואציות שבהן הוא מוצב – האם הוא יכול לזהות מצבים של סכנה, של ידידות, של אכפתיות וכיו"ב. תוכן החשיבה כולל הבנה של הנושאים שמעסיקים את המטופל – האם למשל הוא אובססיבי בקנאה, בניקיון, במין, ברדיפה, בשליטה, וכיו"ב.

האם יש צורך בהסתכלות?

הסתכלות פסיכאטרית נעשית במרכזים רפואיים פסיכאטריים ולא במרפאה פרטית.